Systemy i Sieci Wirtualne
Nie używać IE do przeglądania tej strony :)
 


BNF

Analizator leksykalny

Analizator składniowy

Interpreter

Projekt będzie obejmował stworzenie interpretera języka Pascal. Zakres jaki będzie on obejmował ograniczony zostanie do podstawowych instrukcji języka oraz pętli for. Zastosowane będą instrukcje logiczne If - Then oraz If - Then - Else.


Aktualny czas:

Tomasz
Karczmarczyk
Michał
Niedźwiecki
Sławomir Napiórkowski
IV rok informatyka AP, Siedlce, Data ostatniej aktualizacji: