Systemy i Sieci Wirtualne
Nie używać IE do przeglądania tej strony :)
 


BNF

Analizator leksykalny

Analizator składniowy

Interpreter

Notacja Backhusa-Naura dopuszcza stosowanie następujących symboli:
<> - w nawiasach ostrych podaje się definiowanej składni,
::= - oznacza przypisanie do definiowanej nazwy jej składni,
| - lub
[ ] - nawiasy kwadratowe oznaczają opcjonalne wystąpienie,
{} - wybierz jeden z elementów występujących (dokładnie 1 raz),
{}+ - element musi wystąpić co najmniej 1 raz (1 lub więcej razy),
{}* - element może wystąpić 0 lub więcej razy (0 lub więcej razy),


Aktualny czas:

Tomasz
Karczmarczyk
Michał
Niedźwiecki
Sławomir Napiórkowski
IV rok informatyka AP, Siedlce, Data ostatniej aktualizacji: